G Einarsson Islandshästar är auktoriserad anläggning, ridskola och B-tränarstation och även Säker hästgård.

onsdag 11 november 2015

Godkänd hovslagare

Nu äntligen damp beviset ner i brevlådan.
Godkänd hovslagare hos jordbruksverket!
Det innebär att Gummi har den utbildning och kompetens som krävs för både skoning, sjukbeslag, operativa ingrepp mm

En godkänd hovslagare arbetar på friska och sjuka hästar.
Får utföra operativa ingrepp och utföra behandlingar på djur som har fått lugnande, i samarbete med veterinär.
Den som är godkänd hovslagare tillhör djurhälsopersonalen och har en fastställd och statligt kontrollerad minimikompetens.
Ska utöva yrket utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
Ska följa regler om journalföring, intygsskrivande, rapportering och anmälningsplikt.
 Står under statlig tillsyn.
 Om något skulle gå fel vid en behandling kan en godkänd hovslagare prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.
 För att bli godkänd ska hovslagaren uppfylla kraven på kompetens och kunna styrka detta.
 Jordbruksverket bedömer om hovslagaren kan godkännas.

(Kopierat från Jordbruksverkets hemsida..)

Hör gärna av er om ni vill anlita en superduktig och välutbildad hovslagare.... 070-239 1775


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar